DOMIN ŁÓDŹ
ul. Narutowicza 41 (wejście obok Domu Aktora)

Prowadzący Pracownię: Małgorzata Słomska-Rudnik

@: dominlodz@dominlodz.pl

t.: 602 609 989

f.:  facebook.com/dominlodz

Dane do przelewu:

Mbank
06 1140 2004 0000 3802 7644 2879

Odbiorca:
DOMIN Lódź Nauka Rysunku sp. z o.o