ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, ZGŁASZAJĄCY JEST PRZYJĘTY NA KURS GDY OTRZYMA ODPOWIEDŹ MAILOWĄ Z POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA.

W PRZYPADKU ZAPISU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ, WYMAGANA JEST ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA