ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, ZGŁASZAJĄCY JEST PRZYJĘTY NA KURS GDY OTRZYMA ODPOWIEDŹ MAILOWĄ Z POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA.

W PRZYPADKU ZAPISU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ, WYMAGANA JEST ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

Kurs rysunku w ferie 29.01.-11.02.2024 od poniedziałku do piątku

[Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin]

[Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz prowadzenia kursów przez Domin Łódź, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych]