W PRZYPADKU ZAPISU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ, WYMAGANA JEST ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

[Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin]

[Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz prowadzenia kursów przez Domin Łódź, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych]